Svenska Dendrobatidsällskapet

Pilgiftaren

Pilgift

Hoppa till: navigering, sök

Pilgiftaren

Pilgiftaren är Svenska Dendrobatidsällskapets (SDS) medlemsblad som producerats sedan 1991. Tidningen kan inte köpas separat, utan medföljer ett medlemsskap i SDS.

Tidningen utkommer med två nummer per år och skickas ut till medlemmarna i föreningen. Varje nummer innehåller minst 12 sidor.

Pilgiftaren har en stor bredd på innehållet med artiklar om olika grodor, teknik, reseberättelser, reportage från möten och besök hos grodägare mm. Nivån på artiklarna är också mycket varierande eftersom dom skrivs av allt ifrån nybörjare till experter på olika områden.

Tidigare nummer

Fram t o m nr 28 finns det bara enstaka exemplar kvar. Från nr 29 finns det än så länge mer än 10 ex av varje. Observera att nr 40 innehåller förteckningar över artiklar i alla nr fram till nr 40, men inkluderar förstås inte artiklar i senare nr. Är du intresserad av vad som skrivits om en speciell art så bör du först konsultera förteckningen över tidigare nummer av Pilgiftaren som finns här.

Medlem av SDS kan köpa gamla nummer (så långt de finns kvar) genom att sätta in 30 SEK på föreningens konto. Glöm ej namn o adress och vilka nummer som önskas! Tidningen kommer då per post efter ett par dar. Distributören, Lars Hallquist, kan även nås via Personligt Meddelande till LarsH.

Gamla nummer som inte finns kvar för försäljning kan naturligtvis skannas in från arkivexemplar. Något pris för detta har inte bestämts.

Den här artikeln är hämtad från http://pilgift.nordelind.se/index.php?title=Pilgiftaren