Svenska Dendrobatidsällskapet

Forumsreglerna

Pilgift

Hoppa till: navigering, sök

Regler för Svenska dendrobatidsällskapets internetforum

Reglerna nedan är en omarbetad version av Nordiska Ciklidsällskapets forumregler. Regelverket framtogs av Svenska Dendrobatidsällskapets styrelse på uppdrag av årsmötet 2010.

På forumet finns ett antal regler och riktlinjer för hur forumet skall användas. Målet med dessa regler är att skapa en god stämning samt trygga förhållanden för alla som använder forumet på pilgift.se.

Forumets regler upprätthålls av moderatorer knutna till Svenska Dendrobatidsällskapet. Deras funktion är att bevara en trivsam miljö på forumet. I detta arbete ingår allt ifrån att flytta trådar till rätt avdelning, till att ta bort olämpliga inlägg. Moderatorerna är här för din skull och jobbar ideellt för föreningens och forumets bästa. Visa dem därför den respekt de förtjänar. Moderatorerna försöker vara så liberala som möjligt och ingriper först när något postats som bedöms vara klart utanför vad som är acceptabelt. I forumet är en allmän regel att man håller en trevlig ton och tänker på det som brukar kallas netikett.

Genom att använda forumet på pilgift.se förbinder du dig att följa nedanstående regler. Du godkänner dessutom att din IP-adress och e-postadress loggas och att denna information kan komma att användas vid brytande mot dessa regler.

Forumregler

§1 Vid registrering skall Du ALLTID ange en korrekt och fungerande e-postadress samt namn, adress och telefonnummer i profilinformationen. Dessa uppgifter visas inte för andra användare förutom aministratörer och moderatorer. Du har möjlighet att använda ett alias för inloggning och visning i forumet. Validering av e-postadressens äkthet kommer att ske. Skulle din e-postadress, adress eller telefonnummer ändras är du skyldig att uppdatera motsvarande uppgift i din profil.

§2 Var trevlig mot och respektera de andra på forumet. Visa respekt för andra människors uppfattning. Hånfullt beteende, personangrepp samt spridande av negativ information om/mot enskilda personer, moderatorer eller föreningen är ALDRIG accepterat. Mobbing och trakasserier ses som mycket allvarligt och får ALLTID en påföljd i form varning eller avstängning från forumet.

§3 Tänk på att trådens ämne ska visa vad inlägget handlar om. Inlägg skall hålla sig till det ämne som tråden avser och placeras i korrekt kategori. Undvik att lägga upp samma tråd eller inlägg flera gånger i följd. Använd också sökfunktionen för att se om någon redan fått svar på samma fråga.

§4 Inlägg som innehåller grova svordomar, könsord eller provokativt innehåll ska inte förekomma. Inte heller ska inlägg postas som kan anses vara kränkande, stötande, nervärderande eller vara riktad mot en specifik individ eller grupp av människor. Lagen om "hets mot folkgrupp" gäller även på internet.

§5 Inlägg ska inte sprida eller länka till bilder, texter eller annat material av pornografisk, sexistisk eller straffbar natur.

§6 Att uppmana till, stötta eller utföra brottslig handling via forumet är inte tillåtet. Inte heller ska inlägg postas som innehåller anspelningar på olagligt innehav eller spridning av upphovsrätt-skyddat material, s.k piratkopior.

§7 Personuppgifter, telefonnummer och IP-nummer till andra personer får inte spridas utan deras godkännande. Personuppgiftslagen, ”PUL”, gäller även på internet.

§8 Det är inte tillåtet att använda forumet på ett sätt som strider mot Svenska Dendrobatidsällskapets policyregler så som de beskrivs här eller i föreningens stadgar, kan skada föreningen eller inverka menligt på medlemmarnas intressen.

§9 I forumet ska enbart de artnamn användas som finns i hemsidans artlista. Vi förbehåller oss rätten att korrigera inlägg med i denna bemärkelse felaktiga namn. Kontakta forumets administratör ifall du har en art/variant som inte finns i listan.

§10 Om Du lämnar negativa omdömen kring produkter och företag så skall det ske sakligt och konkret. Tänk efter så att det Du påstår är baserat på verkligheten och inte på subjektiva åsikter.

§11 Inlägg kan utsättas för moderering genom att flyttas, ändras eller tas bort om moderator finner det nödvändigt enligt gällande regler.

§12 Diskussion om låsning av trådar, borttagning av inlägg och liknande tas upp med administrator eller styrelsen via pm eller e-post, ALDRIG via forumet. Klagomål på det jobb moderatorer utför skall tas upp med styrelsen. Kritik skall vara konstruktiv och saklig.

Marknadsföring och reklam

§13 Försäljning i alla dess former (köpes/säljes/bytes/skänkes) får endast förekomma i kategorin "Köp & Sälj".

§14 Aktiv marknadsföring av företag får, förutom undantaget som nämns på slutet av denna paragraf, inte förekomma på forumet utanför kategorin Företagsannonser. Det är dock tillåtet och i normalfall önskvärt att även företag i rimlig utsträckning ger saklig och medlemsnyttig information i samband med frågor som kommer upp utan att företaget självt initierat detta. Aktiv marknadsföring i kategorin Företagsannonser ska antingen följa reglerna för gratisannonsering eller vara knutna till enstaka företag som erlägger en årlig avgift för att få tillgång till en egen företagskategori. Företag som äger en egen företagskategori får i rimlig utsträckning också annonsera i de allmänna "Köp & Sälj" kategorierna, framför allt för att hänvisa till nyheter i den egna kategorin.

Bilders upphovsrätt

§15 Publicering av bilder eller annat upphovsrätt-skyddat material i forumet får bara göras av upphovsrättsinnehavaren själv, eller där upphovsrättsinnehavaren har gett tillstånd till publicering. Ifall upphovsrättsinnehavaren inte är identisk med inläggsskaparen ska källan till materialet tydligt framgå.

Övrig information

Inlägg vars innehåll bryter mot forumets regler tas bort i sin helhet, eller redigeras om det är möjligt. Avsändaren informeras i regel via pm i samband med att inlägget raderas. Brott mot en eller flera av våra forumregler kan också resultera i skriftlig varning, låsning eller avstängning (användarens konto raderas) från forumet.