Svenska Dendrobatidsällskapet

Carlssons grodterrarium

Pilgift

Hoppa till: navigering, sök

Carlsson´s grodterrarium

2008-10-15

Så var det då dags att beskriva mitt lilla hemmaprojekt. Kanske ni tycker att ”historien om grodburken” blir väl lång, men när jag ändå är i författartagen så …

Starten

Historien börjar egentligen strax innan jul förra året (2007) då grabben skaffade sig ett terrarie och en vattenagam. Jag började fundera på något liknande men kom, av någon anledning, in på pilgiftgrodor istället. Sagt och gjort, i vanlig ordning vidtog en massa sökande efter information på webben (bl.a. hittade jag det utmärkta Pilgiftforumet) och bollen var i rullning. Jag kunde dock inte riktigt komma igång. Framåt februari gjordes det en del ombyggnader på jobbet och plötsligt, en morgon, står det ett gäng glasskivor vid byggcontainern på gården. Det var bara att ta tillfället i flykten och bära in glasen i vår verkstad. Ett par dagar senare var en verkstadskille engagerad (lite maskinhjälp skadar aldrig), diverse material inköpt och en design-idé nedskissad.

Designen

Det bestämdes att måtten skulle vara 650*500*650 mm (b*d*h), dessutom helglasat. Designen gick ut på att ha en hel frontruta samt en löstagbar bakskiva. Innanför den bakre skivan tänktes en bakvägg av en bit cellplast (typ XPS) på vilken skivor (bandsåg!) av torv limmas. Tanken var också att limma fast lite rötter samt att växter lätt skulle kunna fästas i cellplasten med genomgående snören. Botten skulle vara dubbel med ett vattenmagasin. Ovanpå dubbelbotten skulle läggas leca-kulor och torvblock för att bygga upp lite avsatser och dessutom ge ett bra underlag att plantera växter i. Den tekniska delen bestod av en liten damm ett stycke upp på bakväggen till vilken en rot skulle leda vatten uppifrån och en annan rot skulle leda vattnet vidare ner till marknivån. En pump i dubbelbotten var tänkt att cirkulera vattnet. Befuktningen skulle bestå av en fogger placerad i dammen på bakväggen. Som belysning tänkte jag mig en enkel lysrörsarmatur. För att hålla värmen i grodburken planerades en doppvärmare i dubbelbotten. Utrymmet mellan bakväggen och bakstycket skulle skapa ett mellanrum så att dubbelbotten med installationer blev åtkomlig. Självdragsventilation skulle tillämpas via hål i sidoglasen och öppningar i toppen. Allt verkade klappat och klart, men naturligtvis blev det ändringar under arbetets gång.

Bygget

En (undanskymd) arbetsplats iordningställdes i verkstaden på jobbet. Glasskivor kapades, kantslipades och limmades med silikon. Allt gick som smort förutom att silikonet hamnade lite överallt med efterföljande skrapande. Dubbelbotten tillverkades av botten från en gammal brödlåda och bitar av eldragningsrör. För att stärka överkanten monterades även en aluminiumlist (från verkstadens förråd). Vid första täthetsprovet visade det sig naturligtvis att lådan läckte. Nåväl, det var lätt ordnat med mer silikon. Ytterskalet var därmed färdigt. Arbetet fick nu vila ofrivilligt en tid (mycket att göra i tjänsten) men så småningom kom turen till inredning och tekniska installationer. Limning av torvskivor på bakstycket var inget större problem, PU-limmet funkade perfekt. En ”damm” tillverkades av botten från en pet-flaska och limmades mot bakstycket. Monteringen av mangrove-rötter till och från dammen blev dock värre. Att limma fast rötterna gick i och för sig bra, men problemet låg i att få bra passning till den runda dammen. Efter mycket skärande, filande och tätande (mer silikon) såg det hela dock ganska bra ut. Dags att montera vattenpump och provköra. Naturligtvis rann inte vattnet ner i dammen, utan skapade istället sitt eget vattenfall genom att rinna över kanten på den övre rotbiten. OK, mer filande och skärande för att skapa en vattenfåra och så ny provkörning. Denna gång rann vattnet ner till dammen och en bit ner på den nedre roten innan det försvann. Det visade sig att roten var rena sållet! Mer silikon och dessutom klarlack för att försöka ”täta” roten. Äntligen rann vattnet ända ner till marknivån. Nästa steg var att ställa foggern i dammen och prova. Funkade kanon! Leca-kulor (med underliggande myggnät) och torvblock fyllde snart botten utan problem. Diverse växter (ficus pumila, någon form av bromelia, en Nepenthes-hybrid, ett par akvarieväxter och javamossa) införskaffades och planterades.


Gavel som visar uppbyggnaden med dubbelbotten, bottensubstrat och bakvägg.. Foto & Copyright: Carlsson
Gavel som visar uppbyggnaden med dubbelbotten, bottensubstrat och bakvägg.. Foto & Copyright: Carlsson

Belysningsarmaturen bestyckades med ett Flora-Glo och ett Sun-Glo lysrör, båda 20 Watt, och monterades. Doppvärmaren ställdes på 25°C, lades i vattenmagasinet och allt anslöts. Perfekt, allt fungerar och ser bra ut. Luftfuktigheten är konstant över 70% och temperaturen pendlar mellan 21°C och 25°C (beroende på om belysningen är tänd eller inte). En nöjd montör står och njuter! Men, säg den lycka som varar. Efter några veckor märker jag att vissa växter inte mår så bra. Vid närmare undersökning visar det sig att bottensubstratet, dvs torven, fullständigt dryper av vatten. Det har blivit ett nytt läckage mellan mangrove-rötterna och dammen samtidigt som foggern (när den är igång) skvätter över en hel del. Beslutet blir att dels byta ut bottentorven mot orkidéjord och dels att stoppa vattenfallet, vilket för med sig att foggern inte längre kan vara placerad i dammen. Jag tycker mig också märka att ventilationen inte är så effektiv som jag hoppats på.

Ombyggnader/förbättringar

För att lösa befuktningsproblemet konstruerades en vattenbehållare av plexiglas vilken placerades ovanpå terrariet, i bakkanten. I lådan placerades foggern. Lådan är öppen i framkant vilket gör att den dimma som foggern genererar kan ”rinna” ner i terrariet. En nackdel är att vattennivån i behållaren måste manuellt hållas på lämplig nivå. För att öka dim-produktionen införskaffades dessutom ytterligare en fogger. En fördel är att effekten av den rinnande dimman är ganska övertygande samt att det blir en ordentlig höjning av luftfuktigheten i hela burken.


Tvärsnitt av befuktningslåda. Foto & Copyright: Carlsson
Tvärsnitt av befuktningslåda. Foto & Copyright: Carlsson
Dimma som rinner in i terrariet. Foto & Copyright: Carlsson
Dimma som rinner in i terrariet. Foto & Copyright: Carlsson


Ventilationsproblemet löstes (trodde jag) genom att två datorfläktar monterades i burkens överkant, på varsin sida. Resultatet av fläktarna blev visserligen att luften inte stod stilla någonstans men samtidigt trycktes luften ner mot botten så att ventilationen blev ”omvänd”. Luft togs in genom de övre öppningarna och trycktes ut genom de nedre med följden att luften i burken, trots ökad befuktning, ganska snabbt blev torr, RF ner mot 50%. Dessutom sjönk temperaturen flera grader. Lösningen på detta problem blev att stänga till de nedre ventilationsöppningarna samt att vända en av fläktarna så att luftströmmen går upp i armaturen och tar med sig värmen från lysrören ner i burken. För att med säkerhet få mer värme monterades också två extra lågenergilampor i armaturen. Nu pendlar systemet mellan 75% och 95% fuktighet (100% då foggern är igång) respektive 21°C och 26°C.

Växter

Av de ursprungliga växterna finns nu bara klätterfikusen, Nepenthes och javamossan kvar. Kompletteringar har gjorts med ett tiotal mindre, epifytiska, tillandsior (Andreana, Argentea, Brachychc. abdida, Bulbosa, Circinata, Crocata, Ionantha rubra, Ion. silbe, Ion. fuego, Kolbii, Pruinosa), T. Lindenii, Vriesia Splendens, Neoregelia Liliputiana, Phalaenopsis Pallens, en okänd orkidé, ett par flugätande växter (Sarracenia xx och Dionaea muscipula), Juncus effusus, Fittonia xx, Peperomia XX och Asplenium Nidus. Bottensubstratet har också kompletterats med ett lager sphagnum för att hålla fukten bättre. Det som fattas är en lämplig mossa som kan täcka marken/bakväggen för att få det lite hemtrevligare.

Terrariet i nuvarande skick. Foto & Copyright: Carlsson
Terrariet i nuvarande skick. Foto & Copyright: Carlsson

Övrigt

Så här i efterhand var det kanske inte så smart att bygga terrariet själv. Det hade sparat mycket tid att köpa ett färdigt, tex. ExoTerra. Jag skulle vidare vilja att terrariet var högre, möjligen på bekostnad av bottenytan, för att kunna välja lite mer fritt bland även klättrande pilgiftgrodor. Kanske bör bakgrunden även dras fram en bit på sidorutorna för att skapa ett mer naturligt ”rum”. Att få till någon slags balans mellan ventilation och luftfuktighet är en svårighet som jag tog alltför lätt på från början. Det är dock svårt att planera detta från början. Å andra sidan fungerar det bra med de extra lågenergilamporna i armaturen. Genom att byta lampornas effekt kan jag på ett enkelt sätt justera temperaturen. Dessa extra lampor ligger också på en egen timer som slås på 30 minuter före huvudbelysningen och slås av 30 minuter efter, vilket innebär att jag kan skapa någon slags gryning/skymning i burken. Om dessa lampors färgtemperatur ger konstig färgåtergivning av växter och grodor vet jag dock inte. En lite konstig grej som noterades var att en av foggrarna inte funger med rent osmosvatten. För att starta kräver den en liten mängd (10-20%) vanligt kranvatten. Varför det är så har jag inte en aning om. Jag har börjat luta åt att det kanske vore bättre med ett regnsystem, alltså typ pump+munstycken, istället för ultraljudsfogger, eftersom vattendropparna då lägger sig mer naturligt på bladen.


Framtiden (planerad sådan)

Från början hade jag tänkt mig att inhysa pilgiftgrodor i terrariet. Under arbetets gång har denna tanke vacklat till och från. Ska jag skaffa djur så måste jag vara riktigt säker på att kunna sköta dem så att de trivs och inte blir ”lämnade därhän”. Att leta växter och skaffa information om dem gav mersmak så ett tag tänkte jag nöja mig med att bara hålla växter. Men nu har jag bestämt mig för att befolka burken med pilgiftgrodor. Ett första steg är att skaffa några kulturer bananflugor och se till att lära sig sköta ”maten”. Om det går bra så hoppas jag att kunna införskaffa grodorna så snart som möjligt. Vilken art det blir är osäkert och beror väl en del på utbudet och slumpen, men en tanke är någon lätthållen sort (jag är ju faktiskt nybörjare). Vart det sedan tar vägen har jag ingen aning om, men vem vet, intresset kanske bara växer och växer.

Hmm, jag undrar om inte någon av ungarna snart flyttar hemifrån, då blir ju faktiskt ett helt rum ledigt!